Opłata reprograficzna to archaiczny pomysł [OPINIA]

Problem opłat reprograficznych, czyli opłat od urządzeń kopiujących i tzw. czystych nośników, powraca co jakiś czas, budząc żywe zainteresowanie twórców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz producentów i importerów sprzętu. Tym razem spór powrócił za sprawą projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, przygotowanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji

Dobra osobiste dłużnika firmy: Czy „na burzę w internecie” jest legalną metodą windykacji

Coraz bardziej popularnym zjawiskiem w Internecie jest informowanie przez wierzycieli, że określona spółka zalega z zapłatą zobowiązań. Informacje przekazywane są z pominięciem biur informacji gospodarczej – za to za pośrednictwem mediów społecznościowych, stron internetowych, a nawet poprzez narzędzia, z których korzysta sam dłużnik. Więcej informacji