Zarobki specjalistów 2022. W Krakowie i Małopolsce 75 proc. firm planuje podwyżki, tyle samo pracowników rozważa zmianę pracy. Chcą więcej

Aż 95 procent firm zatrudniających specjalistów i menedżerów planuje w 2022 roku rekrutacje nowych pracowników. Równocześnie trzy czwarte z nich spodziewa się trudności w pozyskaniu odpowiednich kadr. Ich reakcją na chroniczny niedobór personelu są m.in. dalsze podwyżki wynagrodzeń, zmiany w systemie pracy zapewniające komfort pracowników, atrakcyjne ścieżki awansów i systemy podnoszenia kwalifikacji oraz liczne bonusy. Dwie trzecie specjalistów i menedżerów patrzy w swoją przyszłość zawodową z optymizmem. W Małopolsce, zwłaszcza w Krakowie, liczba optymistów jest jeszcze większa z uwagi na to, że konkurencja o wykwalifikowany personel jest tu wyjątkowo ostra – wynika z najnowszego raportu placowego Hays Poland 2022.

Szczegóły

Wynagrodzenia w Krakowie

Przeciętne wynagrodzenie w Krakowie w 2018 roku wynosiło 5 100 zł brutto zobacz ile to netto i jest zbliżone do mediany wynagrodzeń w województwie małopolskim.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest kategoria, w której dany pracownik pracuje. Co druga osoba pracująca w kategorii: IT – Rozwój oprogramowania otrzymywała wynagrodzenie większe niż 8 400 zł. Przeciętne wynagrodzenie w kategorii IT – Administracja wynosiło 6 600 zł. Warto również zwrócić uwagę na wynagrodzenie w kategorii Bankowość. Mediana wynagrodzeń w tej kategorii wyniosła 5 900 zł, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia w kategorii IT – Rozwój oprogramowania.

Większa firma przeważnie oznacza wyższą płacę. Osoby pracujące w firmach zatrudniających do 250 osób, uzyskują przeciętne dochody w wysokości 4 800 zł, natomiast mediana wynagrodzeń pracowników większych firm jest o 1 200 zł wyższa i wynosi 6 000 zł. Większe firmy zazwyczaj oferują również więcej świadczeń pozapłacowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *