Praca zdalna i nowelizacja kodeksu pracy. Nowe przepisy regulują szereg kwestii

Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że praca zdalna stała się często jedyną opcją umożliwiającą wykonywanie zawodu. 27 stycznia po trzech latach taka forma pracy została uregulowana, a jej termin na stałe pojawił się w kodeksie pracy. Nowelizacja kodeksu pracy otrzymała już podpis prezydenta, a termin jej obowiązywania rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz pojawia się pytanie, jakie obowiązki będą mieć pracodawcy, a jakie pracownicy?

Szczegóły

Wynagrodzenia w Krakowie

Przeciętne wynagrodzenie w Krakowie w 2018 roku wynosiło 5 100 zł brutto zobacz ile to netto i jest zbliżone do mediany wynagrodzeń w województwie małopolskim.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest kategoria, w której dany pracownik pracuje. Co druga osoba pracująca w kategorii: IT – Rozwój oprogramowania otrzymywała wynagrodzenie większe niż 8 400 zł. Przeciętne wynagrodzenie w kategorii IT – Administracja wynosiło 6 600 zł. Warto również zwrócić uwagę na wynagrodzenie w kategorii Bankowość. Mediana wynagrodzeń w tej kategorii wyniosła 5 900 zł, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia w kategorii IT – Rozwój oprogramowania.

Większa firma przeważnie oznacza wyższą płacę. Osoby pracujące w firmach zatrudniających do 250 osób, uzyskują przeciętne dochody w wysokości 4 800 zł, natomiast mediana wynagrodzeń pracowników większych firm jest o 1 200 zł wyższa i wynosi 6 000 zł. Większe firmy zazwyczaj oferują również więcej świadczeń pozapłacowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *