Opublikowano ogłoszenie o wolnych stanowiskach referendarza sądowego

Wolne stanowiska referendarza sądowego Resort sprawiedliwości publikuje komunikat, w którym ogłasza o wolnych stanowiskach referendarza sądowego. Tym razem do obsadzenia pozostaje aż 26 wakatów. W których sądach znajdziemy wolne etaty? W tych sądach szukają referendarzy Zgodnie z ogłoszeniem, wolne stanowiska referendarza sądowego znajdują się w następujących sądach: – Sąd Apelacyjny w Białymstoku – 1 stanowisko; […]

Ustawa Kamilka wprowadza standardy ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi

Ustawa Kamilka weszła w życie W dniu 15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określana w przestrzeni publicznej jako tzw. ustawa Kamilka. Powyższe oznacza, że zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi.Obowiązek ten musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od […]

Szybka powtórka: Kary w Kodeksie karnym

Kary w świetle Kodeksu karnego Katalog kar zawarto w art 32 Kodeksu karnego. Karami są: 1)grzywna; 2)ograniczenie wolności; 3)pozbawienie wolności; 4)dożywotnie pozbawienie wolności. Grzywna Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, […]

40% kontroli PIP w konsekwencji skarg pracowników

Skargi złożone przez pracowników były powodem ok. 40 proc.* przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2% z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy, za zasadne uznano aż 39,6 proc. zarzutów. Ryzyko wizyty PIP to oczywiście nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z […]