2013 r. Wielkie święto babici i dziadka w małej Janczowej. Z życzeniami poseł Janczyk [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Janczowa to mała wioska w gminie Korzenna, gdzie cała szkoła (uczniowie i nauczyciele) może zmieścić się w jednym autobusie. Jednak ta miejscowość od lat udowadnia, że można działać bardzo prężnie. Zbudowano tu świątynię, założono Ochotniczą Straż Pożarną. Zorganizowano chór i założono zespoły regionalne dzieci i dorosłych. Zawiązano stowarzyszenie społeczno – kulturalne. Szkoła rozwija sport i kulturę. Tak jest od dawna, a sprawczynią tego wybuchu aktywności była i jest, teraz ją emerytowana, dyrektorka szkoły Maria Kogut. To ona w 2013 r., na tradycyjny w tym środowisku Dzień Babci oraz Dzień Dziadka i zwyczajowo przygotowany przez dzieci, zaprosiła nie tylko miejscową społeczność. Postarała się także, by z życzeniami dla świętujących zjawili się m.in. poseł Wiesław Janczyk i wójt gminy Korzenna Leszek Skowron. Właśnie tamto świętowanie w Janczowej przypominamy archiwalnymi zdjęciami.

Więcej na ten temat

Dawna stolica Polski

Kraków jest drugim co do wielkości i jednym z najstarszych miast w Polsce, położonym nad Wisłą w Małopolsce. Historia miasta sięga VII wieku. Kraków jest centrum życia akademickiego oraz kultury i sztuki. Do marca 1596 Kraków był faktyczną stolicą Polski i siedzibą polskich królów.

Wyjątkowość tego miejsca wynika przede wszystkim z niezwykle rzadkiego dziedzictwa kulturowego zawartego w obrębie murów miejskich.

Wizerunek miasta zmienił się w ciągu ostatnich stuleci. W średniowieczu, Kraków był to bezpieczny, bogaty gród warowny otoczony murami z 55 wież (fragmenty murów miejskich zachowały się do dziś). W czasach renesansu Kraków stał się centrum postępowych idei, kultury, która skupiała najwybitniejszych humanistów, pisarzy, architektów, muzyków. Nawet kilka wieków później, gdy miasto przechodziło fazę recesji gospodarczej w okresie modernizmu, całkiem prawdopodobnie cała polska elita artystyczna znalazła schronienie w Krakowie.

Tylko kilka europejskich miast posiada taki układ architektoniczny jak Kraków. Kiedy patrzymy na dachy miasta, ujrzymy wyjątkowy układ ulic, które otoczone są fragmentami zachowanych murów miasta. Ten widok wywołuje ekscytujący obraz średniowiecznego ufortyfikowanego miasta otoczonego murami obronnymi. Ściany zostały wzmocnione 47 basztami i miały łączną długość 3 km. Do miasta prowadziło osiem głównych bram. Tylko jeden z nich się zachowała. Mury nie tylko chroniły obywateli, stały się także bezcenną perłą architektury wnętrza. Średniowieczny system obronny przetrwała aż do XIX wieku. Władze lokalne postanowiły wyburzyć ściany i wymienić je na pas zieleni wokół miasta zwany Plantami. Teraz stanowi owalny park miejski, który rozciąga się wokół Starego Miasta.

Dzięki niezwykłej kumulacji bogactwa kulturowego, miasto zostało zarejestrowane jako jedno z 12 miejsc na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Nie da się opisać, a nawet wymienić wszystkich atrakcji turystycznych Krakowa. Można być jednak pewnym, że każdy turysta odkryje swój własny magiczny Kraków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *