Siedem pytań o wydawanie jednolitych stanowisk przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych

Gdy na początku roku pisaliśmy o nowo wprowadzonych przepisach umożliwiających organowi reprezentującemu wszystkie regionalne izby obrachunkowe w kraju opracowywanie w porozumieniu z Ministerstwem Finansów jednolitych wytycznych w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych („Legislacyjny porządek w RIO? Polski Ład dąży do jednolitych stanowisk” w dodatku Samorząd i Administracja z 19 stycznia 2022 r., DGP nr 12), pojawiło się wiele pytań, jak faktycznie ma to wyglądać. Niepewność wynikała z tego, że treść nowej regulacji – czyli znowelizowanej w ramach Polskiego Ładu ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1927; dalej: ustawa o RIO) – nie była uzgodniona z Krajową Radą RIO i nieco ją i lokalne izby zaskoczyła. – Pojawiła się wątpliwość, jak powinna przebiegać procedura wydawania tych wytycznych – przyznaje Piotr Talaga, radca prawny z Kancelarii Mackiewicz Radcowie Prawni. Według niego, w znowelizowanych przepisach pewne jest tylko jedno – że organem, który wydaje stanowisko, jest KR RIO, jednak trudno jest określić, czy zainicjowanie go należy do ministra finansów, czy też rada może działać z urzędu. Poza tym, czym tego typu wytyczne będą się różnić od tych, które do tej pory organ wydawał? Na te i na inne pytania odpowiadamy z pomocą KR RIO i ekspertów.

Więcej informacji

Prawo w Krakowie

Studia prawnicze w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia na kierunku prawo w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 350 miejsc, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 137 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ, UP, UEK oraz uczelni prywatnej.

 

Studenci kierunku prawo w Krakowie rozwiną wiedzę z obszaru nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz administracyjnych. W czasie studiów nauczą się analizować i identyfikować problemy prawne oraz sprawnie je rozwiązywać. Dodatkowo poznają zasady zarządzania i pracy zespołowej, a także rozwiną zdolności z zakresu abstrakcyjnego myślenia, argumentacji oraz uzasadniania zajętego stanowiska.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, kancelariach prawnych, działach prawnych firm i korporacji oraz w biznesie. Po ukończeniu studiów można także ubiegać się o przyjęcia na jedną z dostępnych aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *