Polacy chętnie przeprowadzają się za granicę. Ich początki na nowym rynku pracy bywają różne. Od euforii po chwile zwątpienia

Około 20 milionów Polaków mieszka za granicą na stałe. Wśród krajów, w których przebywa najsilniejsza grupa Polonii zalicza się Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję czy Australię. Jak wygląda życie na obczyźnie? Czy po latach jest to nadal obczyzna czy już dom? I czym różni się zagraniczny rynek pracy od rodzimego? Na ten temat rozmawiamy z Polakami, którzy z różnych przyczyn postanowili osiąść w innym kraju.

Szczegóły

Wynagrodzenia w Krakowie

Przeciętne wynagrodzenie w Krakowie w 2018 roku wynosiło 5 100 zł brutto zobacz ile to netto i jest zbliżone do mediany wynagrodzeń w województwie małopolskim.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest kategoria, w której dany pracownik pracuje. Co druga osoba pracująca w kategorii: IT – Rozwój oprogramowania otrzymywała wynagrodzenie większe niż 8 400 zł. Przeciętne wynagrodzenie w kategorii IT – Administracja wynosiło 6 600 zł. Warto również zwrócić uwagę na wynagrodzenie w kategorii Bankowość. Mediana wynagrodzeń w tej kategorii wyniosła 5 900 zł, co stanowi 70% przeciętnego wynagrodzenia w kategorii IT – Rozwój oprogramowania.

Większa firma przeważnie oznacza wyższą płacę. Osoby pracujące w firmach zatrudniających do 250 osób, uzyskują przeciętne dochody w wysokości 4 800 zł, natomiast mediana wynagrodzeń pracowników większych firm jest o 1 200 zł wyższa i wynosi 6 000 zł. Większe firmy zazwyczaj oferują również więcej świadczeń pozapłacowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *